หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมปรึกษาหารือเส้นทางวิ่งภายใต้กิจกรรมวิ่งชมเมืองสัมผัสวีถีชุมชน วีถีโขง ชี มูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


2023-06-07 17:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 8

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยร่วมประชุมปรึกษาหารือเส้นทางวิ่งภายใต้กิจกรรมวิ่งชมเมืองสัมผัสวีถีชุมชน วีถีโขง ชี มูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดเส้นทางวิ่งในโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603