หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบ นายพรศักดิ์ แสงเจริญ พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ปรึกษาหารือเรื่อง การค้าชายแดน และ การส่งออกสินค้าเกษตร


2023-06-06 17:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 22

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายอุฬาร ปัญจะเรือง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายกิตติ สุวรรณกูฏ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายศิวะพันธ์ กลางประพันธ์ รองประธานกรรมการคณะทำงานหอการค้า อ.นาตาล นายศิวะพันธ์ กลางประพันธ์ นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยร่วมเข้าพบนายพรศักดิ์ แสงเจริญ พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ปรึกษาหารือเรื่อง การค้าชายแดน และ การส่งออกสินค้าเกษตร และประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนระหว่างภาคเอกขนและภาคราชการต่อไป พร้อมทั้งมอบหนังสือ “ใต้ร่มพระบารมี ๖๐ ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี (พ.ศ.๒๔๙๘-๒๕๕๘)” เพื่อเป็นที่ระลึก


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603