หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมการปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วม น้ำแล้งอีสานด้วยการปลูกป่า


2023-06-06 09:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 5 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ สวนมุข อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชาธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายอรรถสิทธิ์ สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดอุบลราชธานี (YEC) โดยร่วมกิจกรรมการปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วม น้ำแล้งอีสานด้วยการปลูกป่า และกิจกรรม Kick off การก่อสร้างฝายมีชีวิต และกิจกรรมปลูกต้นไม้ หอการค้าไทย เพิ่มปลูก 16,666 ต้น เพื่อเป็นแหล่งเศรษฐกิจให้ชุมชน โดยมีนายกําพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603