หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแถลงข่าวจัดกิจกรรมรณรงค์สาธารณะเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในเดือนแห่งความภาคภูมิใจ


2023-06-03 11:38

จำนวนครั้งที่อ่าน : 17

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00-19.00 น. ณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมแถลงข่าวจัดกิจกรรมรณรงค์สาธารณะเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในเดือนแห่งความภาคภูมิใจ และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจในเดือนมิถุนายน หรือ Pride Month ร่วมกับหลายประเทศทั่วโลก และหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยในการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในตัวตนของผู้มีความหลายหลายทางเพศรวมถึงผลักดันเชิงนโยบายเพื่อให้เกิดกฎหมายที่ส่งเสริม คุ้มครอง ปกป้องทุกคน ทุกเพศต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603