หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเกียรติแสดงความยินดีใน งาน Dohome ฉลองครบรอบ 40 ปี Better Togetther ครบ ถูก ดี ตลอดไป


2023-06-02 13:48

จำนวนครั้งที่อ่าน : 30

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ดูโฮม สาขาอุบลราชธานี เลขที่ 37-47 ถ.ศรีมงคล ต.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางมะลิวัลย์ ไชยสงคราม รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโส หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาววิภาดา วจนะวิชากร รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมเป็นเกียรติและมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีใน งาน Dohome ฉลองครบรอบ 40 ปี Better Togetther ครบ ถูก ดี ตลอดไป พร้อมทั้งได้รับของที่ระลึก เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง จากบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603