หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพูดคุยเรื่องการจัดการน้ำท่วมในช่วงภัยพิบัติน้ำท่วมที่ผ่านมา


2023-06-01 16:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 6

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพูดคุยกับ นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี และนายวินัย ดวงแก้วผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ ในเรื่องการจัดการน้ำท่วมในช่วงภัยพิบัติน้ำท่วมที่ผ่าน พร้อมทั้งปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนที่จะถึง พร้อมทั้งมอบหนังสือ “ใต้ร่มพระบารมี ๖๐ ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี (พ.ศ.๒๔๙๘-๒๕๕๘)” เพื่อเป็นที่ระลึก


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603