หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีส่งมอบทูตภาษาและวัฒนธรรมจีน ระดับเยาวชน รุ่นที่ 8 สำหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 第八届赴泰志愿者-泰文化交流活动项目启动仪式


2023-05-31 16:01

จำนวนครั้งที่อ่าน : 24

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบุณฑริกา 3 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยร่วมพิธีส่งมอบทูตภาษาและวัฒนธรรมจีน ระดับเยาวชน รุ่นที่ 8 สำหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 第八届赴泰志愿者-泰文化交流活动项目启动仪式 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเฉิงตู และ ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-จีน จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603