หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เสนอสิทธิประโยชน์ในการเข้าใช้บริการ True Space สาขาอุบลราชธานี


2023-05-30 15:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 27

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสริตา ปรีดาสันต์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางเมวดี จุลทัศน์ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมรับฟังเสนอสิทธิประโยชน์ในการเข้าใช้บริการ True Space สาขาอุบลราชธานี สำหรับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603