หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงแรมเซนทารา อุบลราชธานี และลงพื้นที่เยี่ยมชม บริษัท อุบลไบโอ เอทานอล จำจัด (มหาชน)


2023-05-26 09:31

จำนวนครั้งที่อ่าน : 21

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพันโบก ชั้น G โรงแรมเซนทารา อุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการ YEC อุบลฯ เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และลงพื้นที่เยี่ยมชม บริษัท อุบลไบโอ เอทานอล จำจัด (มหาชน) ภายใต้โครงการสร้างองค์ความรู้ และขยายผลให้เกิดทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจ (lnfluencer) ในภาคพลังงานไทย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603