หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ใน “โครงการ 90 แสนซีซี 90ปี หอการค้าไทย”


2023-05-23 16:11

จำนวนครั้งที่อ่าน : 8

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00- 15.00 น. ณ บริษัทยงสงวน กรุ๊ป จำกัด

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่ บริษัท ยงสงวน กรุ๊ป จำกัด ใน “โครงการ 90 แสนซีซี 9ปี หอการค้าไทย” รหัสโครงการ 0J04141 (ศูนย์ เจ ศูนย์ สี่ หนึ่งสี่ หนึ่ง) ยอดผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิต จำนวน 34 ราย ยอดผู้บริจาคไม่ผ่าน 4 ราย ยอดผู้บริจาคโลหิตผ่านจำนวน 30 ราย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603