หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงามมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้หนี้หลังศาลพิพากษา


2023-05-23 13:43

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 4-5 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่น เซนเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงามมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้หนี้หลังศาลพิพากษา เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้หลังคำพิพากษา ได้เจรจาหรือผ่อนหันชำระหนี้กับเจ้าหนี้ ด้วยความพึงพอใจร่วมกันทั้งสองฝ่าย ด้วยสมานฉันท์ และช่วยลดปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการบังคับคดีและเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการยุติการบังคับคดีด้วยตนเอง โดยมีผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของกรมบังคับคดีทำหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603