หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน Chilling Festival เดิน ชิล ช็อป ม่วงสามสิบ @ อุบลราชธานี


2023-05-20 09:48

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.00-20.00 น. ณ Walking Street เทศบาลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานกรรมการหอการจังหวัดอุบลราชธานี นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานกรรมการหอการจังหวัดอุบลราชธานี นายพงษ์พันธ์ จันทศรี รองประธานกรรมการหอการจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวอนงค์ภัทร ผลประเสริฐ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางภัทรนิษฐ เตชะไชยสิทธิ์ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และYEC อุบลฯ เป็นผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน Chilling Festival เดิน ชิล ช็อป ม่วงสามสิบ @ อุบลราชธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนให้ชาวจังหวัดอุบลราชธานี และประชาชนจากทั่วประเทศมาร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน และสร้างการรับรู้ถึงสินค้าทางการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านเทศกาลท่องเที่ยวแบบอาร์ตๆ คูลๆ และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยภายในงานมีการตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม มีกิจกรรมจำหน่ายสินค้าขุมขน จุดถ่ายภาพ การแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603