หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี UNDP (โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ) เข้าพบหารือเรื่อง ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน (SDGs) ในจังหวัดอุบล ร่วมกับ ภาคธุรกิจ


2023-05-19 18:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 6

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายศิวาวุฒิ ว่องไว รองประธานกรรมการYEC อุบล ร่วมรับฟังและหารือเรื่อง ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน (SDGs) ในจังหวัดอุบลฯ ร่วมกับ ภาคธุรกิจ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603