หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุม คพข.เขต 5 ครั้งที่ 2/2566 (ครั้งที่2)


2023-05-16 15:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 4

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต (อุบลราชธานี) อ.เมือง จ.อุบลฯ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยประชุม คพข.เขต 5 ครั้งที่ 2/2566 (ครั้งที่2) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และพิจารณาการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603