หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดอุบลราชธานี (YEC) ร่วมกับ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ใน “โครงการ 9 แสนซีซี 90ปี หอการค้าไทย”


2023-05-09 18:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 22

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดอุบลราชธานี (YEC) ร่วมกับ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ใน “โครงการ 9 แสนซีซี 90ปี หอการค้าไทย” รหัสโครงการ 0J04141 (ศูนย์ เจ ศูนย์ สี่ หนึ่งสี่ หนึ่ง) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตมีดังนี้ บจก.มงคลคาร์เซ็นเตอร์ บริษัทอีซูซุตังปัก บริษัทบ้านสาริน โรงเรียนเสริมสร้างอาชีพและภาษา นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี ตลอดจนคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มีภาคเอกชน บริษัทฯ ห้างร้านต่างๆ บริจาคโลหิตร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ยอดผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิต 130 ราย ยอดผู้บริจาคไม่ผ่านจำนวน 65 ราย ยอดผู้บริจาคโลหิตผ่านจำนวน 65 ราย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603