หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมโครงสร้างและการขับเคลื่อนพัฒนาฯ ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2023-05-08 17:54

จำนวนครั้งที่อ่าน : 8

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-17.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คณะการกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยประชุมโครงสร้างและการขับเคลื่อนพัฒนาฯ ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี 7 ด้าน

(1) ด้านการการท่องเที่ยว

(2) ด้านกีฬา

(3) ด้านพัฒนาเครือข่ายหอการค้า

(4) ด้านการเกษตรและอาหาร

(5) ด้านพัฒนาสังคมและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

(6) ด้านพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

(7) ด้านศาสนาและวัฒนธรรม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603