หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี N Health lab center ubon Ratchani


2023-05-08 17:51

จำนวนครั้งที่อ่าน : 23

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.50 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ N Health lab center ubon Ratchani ซึ่งเป็นบริษัทในธุรกิจตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของประเทศไทย ในเครือ BDMS โดยมีผู้แทนของบริษัทฯ เข้าร่วม ดังนี้

  1. นางสาวอภิชญาน์ อูปแก้ว ตำแหน่ง Assistant Sales Manager, Lower Northeast
  2. นางสาวอาทิตยา ภูชื่นศรี ตำแหน่ง DTC Executive, Lower Northeast

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603