หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม “โสเหล่…อนาคตอุบลราชธานีและอีสานหลังการเลือกตั้ง 2566”


2023-05-05 09:50

จำนวนครั้งที่อ่าน : 16

วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00-21.00 น. ณ เซ็นทรัลพลาซ่า อุบล

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม “โสเหล่…อนาคตอุบลราชธานีและอีสานหลังการเลือกตั้ง 2566” ร่วมรับฟังร่วมตั้งคำถาม แนวทางในการพัฒนาอุบลราชธานีและอีสานจากตัวแทนพรรคการเมือง ทั้ง 9 พรรค


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603