หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิด งานวัน GRAND OPENING OFFICEMATE PLUS สาขาเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี


2023-05-02 09:56

จำนวนครั้งที่อ่าน : 27

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ร้านออฟฟิศเมท พลัส สาขาเดชอุดม เลขที่ 643 หมู่ 19 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางพชร เตชะตานลท์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมพิธีเปิด งานวัน GRAND OPENING OFFICEMATE PLUS สาขาเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์รวมอุปกรณ์สำนักงานไอที เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเขียน อุปกรณ์โรงงานและนิรภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์ทำความสะอาด และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603