หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเหล่ากาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำเดือน เมษายน 2566


2023-04-29 09:44

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม ที่ อ. สำโรง

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ประธานโครงการฯ) พร้อมด้วยเหล่ากาชาด จังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำเดือน เมษายน 2566 ในโครงการ "บริจาคโลหิต 68 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศุล”อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องด้วย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการ "บริจาคโลหิต 68 พรรษา”จากเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และขอความอนุเคราะห์จำนวนยอดการบริจาคโลหิตในแต่ละครั้งเข้าตามโครงการ 0J04141 (ศูนย์ เจ ศูนย์ สี่ หนึ่ง สี่ หนึ่ง) ซึ่งเป็นโครงการ "บริจาคโลหิต 68 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายพระราชกุศุล" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 68 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หอการค้าไทยร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศล ยอด ผู้มายื่นความจำนงจำนวน147 รายผ่านจำนวน 127 ราย ไม่ผ่านจำนวน 20 ราย บริจาคดวงตาจำนวน 2 ราย บริจาคอวัยวะจำนวน 3 ราย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603