หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติงาน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566


2023-04-28 14:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 19

วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าสุนีย์ทาวเวอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมเป็นเกียรติงาน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ตามแนวคิด “สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย เพื่อผู้สูงวัยและครอบครัว” กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยผู้สูงอายุ คนทุกวัย และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกิจกรรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญดังกล่าว


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603