หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมปรึกษาจัดกิจกรรรมในหัวข้อนักการเมืองกับการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2023-04-26 15:28

จำนวนครั้งที่อ่าน : 17

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมประชุมปรึกษาจัดกิจกรรรมในหัวข้อนักการเมืองกับการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603