หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้คำปรึกษากับสมาชิกหอการค้า


2023-04-25 15:16

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยให้คำปรึกษากับสมาชิกหอการค้า อำเภอตระการพืชผล รวมถึงพูดคุยถึงความเป็นไปได้ที่จะจัดตั้งหอการค้าจังหวัด ประจำอำเภอตระการพืชผล เพี่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการภายในจังหวัดอุบลราชธานี กับหน่วยงานราชการต่างๆ ภายในจังหวัดอุบลราชธานี และพัฒนาสภาพเศรษฐกิจ การค้า การขาย ภายในอำเภอตระการพืชผล


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603