หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมพร้อมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำพิพิธภัณฑ์สิ่งมีค่าของสำนักงานธนารักษ์


2023-04-25 12:05

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมสุนีย์ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมประชุมพร้อมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำพิพิธภัณฑ์สิ่งมีค่าของสำนักงานธนารักษ์ และขั้นตอนและวิธีการในการทำประชาพิจารณ์ และแสดงรูปแบบพิพิธภัณฑ์ตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ พิพิธบางลำพู พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603