หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมโครงสร้างยุทธศาสตร์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2023-04-19 16:40

จำนวนครั้งที่อ่าน : 21

วันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และผ่านระบบออนไลน์ TRUE VROOM

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยร่วมประชุมโครงสร้างยุทธศาสตร์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี 2 คณะ ดังนี้

(1) ด้านการค้าและการลงทุน

(2) โครงสร้างทางเศรษฐกิจ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603