หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงาน สงกรานต์ลานธรรม ฮางฮดรดน้ำพระแก้ว


2023-04-12 14:50

จำนวนครั้งที่อ่าน : 17

วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น. ณ ลานบึงบัว ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีนางภัทรนิษฐ เตชะไชยสิทธิ์ กรรมการกลางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้เข้าร่วมงาน โดยร่วมงานสงกรานต์ลานธรรม ฮางฮดรดน้ำพระแก้ว และมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมขบวนแห่กลองยาว และเครื่องสักการบูชา สรงน้ำพระพุทธรูป และรับน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากวัด เพื่อเสริมความเป็นศิริมงคล ซึ่งเป็นพระแก้ว 5 พระองค์ คู่เมืองอุบลราชธานี ได้แก่

  • พระแก้วโกเมน วัดมณีวนาราม
  • พระแก้วบุษราคัม วัดศรีอุบลรัตนาราม
  • พระแก้วไพฑูรย์ วัดหลวง
  • พระแก้วนิลกาฬ และพระแก้วมรกต วัดเลียบ

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603