หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเวทีส่งเสริมการร่วมลงทุน การค้า และการท่องเที่ยว 3 ประเทศ เวียดนาม ลาว ไทย


2023-04-10 11:53

จำนวนครั้งที่อ่าน : 20

วันที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมจำปาสักแกรนด์ เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมเวทีส่งเสริมการร่วมลงทุน การค้า และการท่องเที่ยว 3 ประเทศ เวียดนาม ลาว ไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ตะวันตก เพื่อเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นของทั้งสามประเทศเวียดนาม ลาว ไทย ให้ลึกซึ่งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมความเชื่อมโยง ความร่วมมือในการส่งเสริมการค้า การลงทุน ระหว่างท้องถิ่นของเวียดนามกับจังหวัดภาคใต้และจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนาม ราชอาณาจักรไทยเน้นการค้าและท่องเที่ยว


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603