หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะอนุกรรมการอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก


2023-04-05 15:56

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยประชุมคณะอนุกรรมการอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก ตามที่อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก ได้รับการประเมินเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ และดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี มาโดยตลอด


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603