หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเหล่ากาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำเดือน เมษายน 2566 ในโครงการ "บริจาคโลหิต 68 พรรษา


2023-04-04 09:26

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 08.30 ณ สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที 7 สภากาชาดไทย อุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ประธานโครงการฯ) หอการค้าร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศุล”อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องด้วย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการ "บริจาคโลหิต 68 พรรษา”โดยร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และขอความอนุเคราะห์จำนวนยอดการบริจาคโลหิตในแต่ละครั้งเข้าตามโครงการ 0J04141 (ศูนย์ เจ ศูนย์ สี่ หนึ่ง สี่ หนึ่ง) ซึ่งเป็นโครงการ "บริจาคโลหิต 68 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายพระราชกุศุล" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 68 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หอการค้าไทยร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศล ยอดผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิต 76 ราย ยอดผู้บริจาคโลหิตที่ไม่ผ่าน 15 ราย ยอดผู้บริจาคโลหิตที่ผ่าน 61 ราย ยอดผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน 2 ราย ยอดผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะจำนวน 2 ราย ทั้งนี้ หอการจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางนางพริ้งพิศ ร่วมสนับสนุนอาหารว่าง (แซนวิช) 100 ชิ้น เป็นเงิน 1,500 บาท


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603