หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566


2023-04-03 17:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 16

วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 14.00-16.00 น. ณ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และYEC อุบลฯ โดยร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603