หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมจัดงาน ครบรอบ 29 ปี อำเภอเหล่าเสือโก้ก ดินแดนพยัคฆ์คำราม


2023-04-03 16:56

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมไพรพยัคฆ์ ที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยประชุมจัดงาน ครบรอบ 29 ปี อำเภอเหล่าเสือโก้ก ดินแดนพยัคฆ์คำราม เพื่อแสดงความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ความเจริญรุ่งเรืองของอำเภอเหล่าเสือโก้ก ตลอดจนเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603