หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้ข้อมูลสนับสนุนในการประเมินนักศึกษาวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


2023-04-03 11:08

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 09.00-17.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 ห้องประชุมอินทนิล 4 วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายไพบูลย์ คำศรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลสนับสนุนในการประเมินนักศึกษาวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603