หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมชี้แจงโครงการความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัด/หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


2023-03-31 16:18

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 14.30 น. ผ่านทาง google meet Link

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีนายประชา กิจตรงศิริ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายพัช ไชยสงคราม รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ ประธาน YEC อุบลฯ นางสาวนาถนภา รุ่งแสนทวี รองประธาน YEC อุบลฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยร่วมประชุมชี้แจงโครงการความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัด/หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในหัวข้อ “โครงการบาส 3x3 และ โครงการติว”


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603