หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 5 ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่1)


2023-03-31 15:50

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.30-14.00 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 5 อ.เมือง จ.อุบล

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยประชุมคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 5 ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่1) โดยประชุมในเรื่องคำสั่งแต่งตั้ง ผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ระเบียบปฏิบัติการจัดการ และแผนการดำเนินงาน ร่วมถึงกิจกรรมต่างๆ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603