หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี สีแสงเกมส์ ประจำปี 2566


2023-03-30 20:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น. ณ UBRU STADIUM (โรงยิมเนเซียมวอล์เวลย์บอล) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสุนทร จิรนภาวิบูลย์ กรรมการกลางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี สีแสงเกมส์ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603