หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2566


2023-03-24 15:42

จำนวนครั้งที่อ่าน : 27

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่3/2566


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603