หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม 1212 ETDA สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์ โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันและจัดการปัญหาธุรกรรมทางออนไลน์


2023-03-22 15:06

จำนวนครั้งที่อ่าน : 44

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1212 ETDA สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์ โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันและจัดการปัญหาธุรกรรมทางออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ในการทำธุรกรรมออนไลน์อย่างปลอดภัยและยกระดับการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงวิธีการรับมือในรูปแบบที่เข้าใจง่ายให้กับหน่วยงานพันธมิตรในแต่ละพื้นที่


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603