หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากรการนำเสนอบทเรียนและข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี


2023-03-22 14:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมทิพย์ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากรการนำเสนอบทเรียนและข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนบทเรียนการจัดการปัญหาน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีของภาคีภาคส่วนต่างๆในการเตรียมความพร้อมกับการทำแผนและการขับเคลื่อนการจัดการปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นรูปธรรมของทุกภาคส่วน ทั้งทำทันที ระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603