หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต


2023-03-21 15:38

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP Center จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางพริ้งพิศ วังทองจังหวัดอุบลราชธานี รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว และมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน ยอดผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิตทั้งหมด จำนวน 254 ราย ยอดผู้บริจาคโลหิตที่ไม่ผ่าน จำนวน 72 ราย ยอดผู้บริจาคโลหิตที่ผ่าน 182 ราย ผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 10 ราย ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 10 ราย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603