หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติพร้อมรับชมการแสดงดนตรีของกองทัพบก


2023-03-18 12:56

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 18.00-21.30 น. ณ สนามกีฬาทุ่งคำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมเป็นเกียรติพร้อมรับชมการแสดงดนตรีของกองทัพบก โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภายใต้ชื่อ “คอนเสิร์ตรักไทยหัวใจ 4 ภาค” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และสร้างการรับรู้บทบาทหน้าที่การทำงานของทหารให้กับกลุ่มเป้าหมาย กำลังพลพร้อมครอบครัวและประชาชนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603