หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี นำโดยผู้อำนวยการชาคริต พิมพ์หล่อและคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสที่นายมงคล จุลทัศน์ ซึ่งได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สมัยที่ 2 รุ่นที่ 20 วาระปีบริหาร 2566-2567


2023-03-17 17:32

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี นำโดยผู้อำนวยการชาคริต พิมพ์หล่อและคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และได้มอบกระเช้าแจกันดอกไม้ เนื่องในโอกาสที่นายมงคล จุลทัศน์ ซึ่งได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สมัยที่ 2 รุ่นที่ 20 วาระปีบริหาร 2566-2567


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603