หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมและรับมอบเกียรติบัตร


2023-03-16 16:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ โรงละครศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมและรับมอบเกียรติบัตร ซึ่งมีนายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานร่วมพิธีเปิดปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ สานฝันปันโอกาสสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา” และพิธีมอบวุฒิบัตรการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมูลนิธิปัญญากัลป์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ทางอาญา ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603