หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์ โครงการวิจัยแนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมในภาพรวมภูมิภาค


2023-03-15 15:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 16

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยให้สัมภาษณ์บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) โครงการวิจัยแนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมในภาพรวมภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตและพึงระวังในภาพรวมและแต่ละภูมิภาคในปี 2566 และปัจจัยต่างๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603