หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมสโมสรคนสื่อ ผู้ว่าฯพบสื่อมวลชนอุบลราชธานี


2023-03-14 18:56

จำนวนครั้งที่อ่าน : 40

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-19.00 น. ณ ห้องประชุมโกมุท ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ และสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายร่มไทร จันจำปา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมสโมสรคนสื่อ ผู้ว่าฯพบสื่อมวลชนอุบลราชธานี ภายใต้กิจกรรม โครงการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีขยายผลประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ ขยายประเด็นการสื่อสารสำคัญของประเทศและของจังหวัด ให้สื่อมวลชนนำประเด็นดังกล่าวไปขยายผลสู่ประชาชน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานี และร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง ทีม VIP อุบลฯ กับ ทีมสื่อมวลชนอุบลฯ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603