หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ชง ดม ชิม ม่วนกับกาแฟสายเลือดอีสานเข้มข้น


2023-03-13 13:06

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ Anna Coffee Roasters บ้านหัวเรือ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมงาน ชง ดม ชิม ม่วนกับกาแฟสายเลือดอีสานเข้มข้น โดยนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นประธานเปิดงาน Brew Barm Fast Ubon 2023 ชง ดม ชิม ม่วนกับกาแฟสายเลือดอีสาน ครั้งที่ 1/2566 โดย ร้าน Anna Coffee Roasters จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายโรงคั่ว ร้านกาแฟภาค อีสาน บริษัท ยิ่งยงมินิมาร์ท จำกัด ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นพัฒนาศักยภาพกาแฟไทยในพื้นที่ภาคอีสานสนับสนุนส่งเสริมการปลูกกาแฟสายพันธ์ Robuta จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด เป็นพื้นที่เสวนา พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิตภาคีเครือข่ายตลอดทั้งอัปเดตข้อมูลกาแฟโมเดลใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603