หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566


2023-03-09 17:20

จำนวนครั้งที่อ่าน : 27

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และขับเคลื่อนการจัดทำแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยในระดับพื้นที่


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603