หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด เข้าพบเพื่อนำเสนอและประชาสัมพันธ์สินทรัพย์รอการขาย (NPA)


2023-03-09 15:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 39

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด โดยมีนายชวลิต พูลพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการ นางศุภรา แคนกาซ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นางสาวธิดารัตน์ กรปรีชา ผู้จัดการ เข้าพบเพื่อนำเสนอและประชาสัมพันธ์สินทรัพย์รอการขาย (NPA) และเพื่อรับรองการขยายธุรกิจ หรือขยายการลงทุนของสมาชิก


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603