หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Conference


2023-03-08 18:55

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 15.00-16.30 น. ผ่านระบบ ZOOM Conference

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ ประธาน YEC อุบลฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Conference และร่วมรับฟังแผนงานการดำเนินกิจกรรมของหอการค้าฯในโอกาสครบรอบปีที่ 90 เพื่อร่วมผนึกกำลังการดำเนินงานร่วมกันต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603