หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด เนื่องในงานวันสตรีสากลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566


2023-03-08 16:45

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาดาคอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานวันสตรีสากลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 โดยนายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด เพื่อแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกหรือสรรหาที่มีผลงานดีเด่นผลการคัดเลือกหรือสรรหาผู้ที่สมควรได้รับรางวัลและคณะกรรมการหอการค้าฯ เสนอชื่อพร้อมเข้ารับรางวัลแบ่งตามสาขา ดังนี้

  1. สตรีดีเด่นสาขานักธุรกิจสตรีดีเด่น คือ
  2. 1 นางชูศรี กตัญญุตานันท์
  3. สตรีดีเด่นสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม คือ
  4. 1 นางสาวอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603