หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะทำงานย่อย ศึกษาแนวทาง รวบรวมข้อมูล เพื่อพิจารณาแนวทางบริหารจัดการน้ำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่งสะพือ จังหวัดอุบลราชธานี


2023-03-07 13:51

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมเทวา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยประชุมคณะทำงานย่อย ศึกษาแนวทาง รวบรวมข้อมูล เพื่อพิจารณาแนวทางบริหารจัดการน้ำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่งสะพือ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ให้สามารถท่องเที่ยวแก่งสะพือได้ในช่วงเดือนเมษายน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603